Tin tức

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Chiều ngày 17/06/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O đã tổ chức buổi sơ kết hoạt động công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cho 06 tháng cuối năm 2017. Tại buổi sơ kết, dựa trên báo cáo sơ bộ của các phòng/ban/trung tâm, Ban lãnh đạo Công ty đã tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, phân tích những khó khăn, thuận lợi mà Công ty gặp phải, từ đó vạch ra phương hướng phát triển cho 06 tháng cuối năm. Mặc dù mới nửa đầu năm nhưng những kết quả CEO Dịch vụ đã đạt được rất khả quan, đạt chỉ tiêu đã được đặt ra từ cuộc họp đầu năm. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho mục tiêu và kế hoạch đặt ra cho 06 tháng cuối năm.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại được trong buổi hội nghị.

sk1

sk2

Giám đốc Đoàn Văn Minh tổng hợp, phân tích những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm

và vạch ra phương hướng, kế hoạch cho 06 tháng cuối năm

sk3

sk4

sk5

Hơn 130 CBNV của tất cả các phòng/ban/trung tâm đã có mặt để tham gia

hội nghị sơ kết của Công ty

(CEO Dịch Vụ)ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THÔNG TIN VÊ VIỆC LÀM, CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI NHẬT BẢN

1900 636812

HOTLINE TƯ VẤN